• آرم قرمز، سفید، زرد و سیاه LEGO مترادف با یکی از بزرگترین تولید کنندگان اسباب بازی در جهان است، اما همیشه اینگونه نبوده!