فرایند اجرایی طراحی گرافیک

We Are Creative Advertising agency

قـــدم اول (مشاوره تخصصی)

در مرحله اول جلسه ای جهت آشنایی کارفرما با مجموعه و آتلیه طراحی گرافیک اختصاصی ترتیب داده میشود و نمونه کارهای مرتبط با درخواست کارفرما ارائه داده میشود

قـــدم سوم (برنامه ریزی)

این مرحله قبل از شروع به کار است که در آن، بازار هدف و فعالیت های انجام شده توسط همکاران و رقبا مطالعه می شود و نقاط قوت و ضعف آنها ارزیابی می شود و پس از مطالعه دقیق سوابق تبلیغاتی با تکیه بر چهارچوب درخواست کارفرما، جلسات ایده پردازی برگزار گردیده که در طی آنها ایده کلی پروژه در رابطه با «نحوه برخورد بصری با پروژه»، «قطع کار» و یا «ساختار اولیه پروژه» ساخته و پرداخته می شود و شمال مراحل زیر است :
 • تعیین هدف پروژه
 • شناسایی گروه مخاطب
 • انتخاب متریال ، ابزار و تکنولوژی طرح
 • ارائه طرح مفهومی
 • تعیین بودجه

قـــدم پنجم (تولید)

پس از نهایی شدن پروژه طراحی گرافیک برای ورود به مرحله چاپ نیاز به پردازش دارد که به علت وجود ظرافت های صنعت چاپ، باید بطور مشترک توسط متخصص چاپ و طراح گرافیک انجام گیرد.
 • مدیریت تولید
 • مدیریت چاپ
 • کنترل و نظارت بر چاپ
 • بسته بندی
 • ارسال

قـــدم دوم (تکمیل فرم درخواست)

پس از ازائه مشاوره اولیه فرم درخواست توسط کارفرما کامل میشود و فیلدهایی نظیر اطلاعات کامل از درخواست ، نظریات و پیشنهادات و  سبک و سیاق درخواستی ، رنگهای مورد سلیقه و .... گرفته میشود و متخصصان اختصاصی پیشنهادات خود را به کارفرما ارائه داده میشود

قـــدم چهارم (طراحی گرافیک - اجرا)

پس از شکل گیری ساختار یک پروژه در مرحله ایده پردازی، در این مرحله پروژه ماهیت بصری پیدا می کند و پس از پرداخت های تکنیکی نهایی می شود.
 • ارائه اتود های اولیه
 • انتخاب طرح (گرافیک)
 • اجرای طرح (گرافیک)
 • تصویر سازی
 • آماده سازی طرح
 • انتخاب متن و تصاویر
 • بهینه سازی تصاویر
 • بررسی تکنیکی تولید
 • کنترل طرح

مشـــاوره رایــگان از متخصصین

031-36640690