مشاوره تبلیغات

We Are Creative Advertising agency

مشاوره تبلیغات چیست؟


مشاور تبلیغاتی عنوانی جدید در کنار اکثر کسب و کارهای امروزیی است. رقابتی شدن فضای کسب و کارها موجب شده است تا نقش تبلیغات در کسب و کارها پررنگ تر شود. از سویی صاحبان کسب و کارها تمام تمرکز و انرژیی خود را به کارشان اختصاص می دهند و نمی توانند در مورد تبلیغات نیز به صورت علمی و تخصصی فعالیت نمایند. در اینجا متخصصانی وجود دارند که تبلیغات را به صورت علمی و تخصصی آموخته اند و می توانند در کنار کسب و کارها قرار بگیرند و پیشرفت و توسعه را رقم بزنند.
بدون شک فقط با تئوری نمی شود در این مورد مهم نسخه تجویز کرد ، یک مشاور تبلیغاتی قدرتمند و یک مشاور صحیح و اصولی نیازمند ترکیبی از  تخصص + تجربه + دانش  روز در این زمینه است. بسیار مشاهده شده که افراد و صاحبین کسب و کار بدون تحقیق و در نظر گرفتن استراتژی های لازم با افراد متخصص اقدام به انتخاب آیتم های تبلیغاتی گران، ارزان، شیک و انواع مختلف نموده اند و در نتیجه جز بیهودگی ثمری نداشته و حتی باعث بدبینی به تبلیغات شده است . مثلا دوستی را در نظر بگیرید که بخاطر رفتار رقیب که مثلا فلان بیلبورد تبلیغاتی تبلیغ کرده منم می خواهم تبلیغات محیطی داشته باشم !!! شما چی فکر می کنید ؟به نظر شما این شخص می تواند موفق باشد ؟ این مدل تصمیم گیری قطعا منطقی نیست هر اقدامی در این مورد نیازمند بررسی دقیق شرایط فعلی ، درون سازمانی ، فضای رقابتی ، توانایی ، عملکرد سازمان ، اهداف و چشم انداز سازمان یا مجموعه و خیلی موارد دیگری که بطور یقین باید مورد بررسی و تحلیل صحیح و دقیق قرار گیرد و سپس به اجرا درآید .

پس از سالها آزمون و خطا و کسب تجربه ای که آن را با افتخار با همکاری برندها و مجموعه های متعهد بدست آوردیم .
می توانیم گزینه مناسبی باشیم و گزینه های مناسب رو هم در اختیار شما بگذاریم .


مشاوره تبلیغات،طراحی کمپین تبلیغاتی

مشـــاوره رایــگان متخصصیــن

031-36640690