نام تجاری لگو (Lego) نوعی اسباب بازی است، که شرکت آن توسط " کیرک کریستیانسن" در سال 1932 بنیانگذاری شد و امروزه نسل سوم از خانواده کریستیانسن کنترل این شرکت را در اختیار دارند. این اسباب بازی ها در شهر بیلوند دانمارک تولید میشود. اسم لگو از عبارت Leg Godt که در زبان دانمارکی به معنای “خوب بازی کن ”می باشد، گرفته شده است...


در فعالیت‌های بازاریابی،هسته‌ی اصلی،شناخت دقیق مشتریان می‌باشد.بعد از این شناخت باید با فیلترهای مختلف،مردم عادی را از مشتریان بالقوه جدا کرد و بودجه‌ی بازاریابی را صرف کسانی کرد که احتمال جذب آنها بسیار بالا می‌باشد.