داستان لوگو رستوران زنجیره ای مکدونالد

این مطلب را به اشتراک بگذارید.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

رستوران زنجیره ای مک دونالد در سالهای متمادی لوگوهای متعددی داشته که در این مطلب به بررسی این لوگوها میپردازیم.

1940-1948 : اولین لوگوی برند مکدونالد زمانی که بیشتر غذاهای آن کبابی بود.


1948-1953 : لوگوی مک دونالد در سال 1948 زمانی که با توجه به فروشش، تنها همبرگر و چیزبرگر را در منوی خود قرار داد.


1953-1968 : در این سال نام برند به مکدونالد تغییر یافت و شرکت مکدونالد تاسیس شد و اولین لوگوی آن شکل گرفت.


1961-1968 : در سال 1961 کمان های طلایی برای نماد جدید این شرکت معرفی شد. این لوگو بر اساس معماری رستوران های مک دونالد که سقف آن ها به صورت کمانی بود طراحی شد. فرم M، آرم شرکت را در طول دهه های بعد تعریف می کند.


1968-2006 : این لوگو در کشورهای خارج از ایالات متحده مورد استفاده قرار گرفت. فونت نوشتاری مکدونالد تغییر کرد و روی کمان های طلایی قرار گرفت.


1969-2006 : لوگوی سال 1968، به صورت شیشه ای روی پنچره های رستوران مکدونالد ظاهر شدند.


1975-1992 : شبیه لوگوی قبلی است با این تفاوت که با یک مربع قرمز احاطه شده است. این لوگو برای تبلیغات و همچنین برای بسته بندی ها استفاده می شد.


1992-اکنون: این لوگو در سالهای 1992 تا 1997 در تبلیغات استفاده میشد.


1993-2010 : ابتدا برای مک کیدز پدید آمد ولی بعد از آن در برخی رستوران ها، آگهی های تبلیغاتی و بسته بندی سیب زمینی ها استفاده شد.


1997-2000 : این لوگو برای آگهی های تبلیغاتی تلویزیونی و چاپی در امریکا شکل گرفت و سال های بعد بر روی بسته بندی هم مورد استفاده قرار گرفت.


2000-2003 : این لوگو زمانی پدید آمد که رنگ سازمانی سقف رستوران ها از قهوه ای به قرمز تغییر یافت.


2001-2003 : این لوگو بسیار شبیه همان لوگوی قبلی است و هنوز در برخی از بسته بندی های مکدونالد استفاده می شود.


2003 : این لوگو به مدت چند ماه قبل از پدید آمدن شعار "عاشقشم" در آگهی های تبلیغاتی امریکا استفاده می شد.


2003-2006 : در سپتامبر سال 2003 مکدونالد شعار "عاشقشم" را معرفی کرد و عبارت مکدونالد از لوگو حذف شد.این لوگو هنوز در برخی از کشورها مثل استرالیا استفاده می شود.


2006-2010 : این لوگو برای اولین بار در سال 2006 شکل گرفت.


2006- اکنون: این لوگو برای وبسایت، تبلیغات و رستوران های جدید استفاده شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn